Çim Ekme ve Yetiştirme

Bahçelerde, parklarda, spor sahalarında sun’i çayır yapımında kullanılan çok yıllık bitki. Park ve bahçelerde, çim sahaları üzerindeki bitki grupları göze daha güzel gözükür. Onun için çim yetiştirme önemlidir. Kaide olarak bir süs bahçesinin 3/5 kısmı çim sahası olmalıdır. Bu oran arazinin durumuna göre değişebilir. Çim sahasının şekli, etrafını çeviren yollara, binanın ve planlamada yerleştirilen ağaç ve çiçek bitkilerinin durumuna göre ayarlanır. Geometrik veya başka şekiller verilir.

Çimlendirilecek saha derince işlenir. En iyisi 30-45 cm derinliğine krizma (belleme) yapılmalıdır.Toprak işlenirken, toprak içindeki yabani otlar, taş ve ağaç kökleri temizlenir. Toprak işlemesini, tohumun ekiminden 20-30 gün evvel yapmalıdır. İşleme sırasında toprağın tavlı olmasına dikkat edilir. İşlemeden sonra, arazinin tesviyesi yapılarak, saha dümdüz hale getirilir. Dönüme 1 ton hesabiyle yanmış çiftlik gübresi verilir. Toprak ağır ise gübreleme ile birlikte 10-15 cm kalınlığında ince dere kumu yayılır. Bellenerek toprağa karıştırılır. Bellemeden sonra ince dişli tırmıklarla ekim sahası düzeltilir.

Çim tohumunun ekimi serpme olarak yapılır. Ekim mevsimi memleketimizde ilkbahar ve sonbahar mevsimi olmakla beraber, su bol olduğu takdirde yaz ayları içerisinde de yapılabilir. Tohumu rüzgarsız ve iyi havalarda ekmelidir. Tohum içine 1/10 nisbetinde tırfıl tohumu katmalıdır. Ev bahçelerinde 35-50 gram tohum (metrekareye) hesap etmelidir. Geniş sahalara metrekare için 25-40 gram tohum hesaplanır. Ekime sahanın bir kenarından başlanır, geriye doğru gidilir. Tohum ekilecek alan bastırılır. Süzgeçli kova ile sulandıktan sonra, tohum eşit şekilde muntazam olarak toprağın yüzüne serpilir. Çim tohumlarının serpilerek ekiminden sonra üzerinin kapatılması gerekir. Bu iş için 1/3 nisbetinde dere mili, 2/3 nisbetinde elenmiş ve yanmış beygir gübresi karışımı harc ile bir parmak kalınlığında örtülür. Tohumların toprakla temasını sağlamak için harcın üstü tahta tokmakla bastırılır.

Bundan sonra süzgeçli kovalar veya hortumla yağmurlama usulü sulanır. Yağmurlama usulü sulama sabahleyin, öğle üzeri ve akşam üzeri olmak üzere günde 3 defa tekrarlanır. Her an devamlı rütubetli olması çıkışı kolaylaştırır. Çimler ortalama olarak 8-10 cm boylandığı zaman toprağın oturması ve çimlerin kardeşlenmesi için üzerinden hafif merdane geçirilir ve bolca sulanır. Biçme işlemlerinden sonra, yağmurlama usulü ile sulamalara devam edilmelidir. Biçme işini akşam üzeri serinliğinde yapmak iyi olur.